Utredning

Vi tilbyr:
Utredning for private og offentlige kunder
Analyse av organisasjoner, bedrifter eller større saksfelt
Evaluering av prosjekter/ programmer/bransjer
Markedsundersøkelser

Trenger du mer kunnskap før du kan ta en avgjørelse?

I Kreativ Industri gjør vi analyse- og utredningsoppdrag for både offentlige og private kunder. Våre konsulenter har formell kompetanse i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og sikrer at undersøkelser blir utført på en god og riktig måte.

Kreativ Industri kan utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd om målrettet dialog med kunder, politikere eller beslutningstakere.

For oss er det viktig med kvalitet i alle ledd, og at ny kunnskap blir satt ut i praksis.

 

Utvalgte referanser:
Strategisk utviklingsanalyse for Nordkapp kommune
Statusrapport for Finnmark fylkeskommunes satsing på kulturnæring 2003 – 2014
Markedsundersøkelser for Finnmarkskonferansen Link