Strategi

Vi tilbyr:
Prosessledelse og workshops
Rådgivning
Plan- og strategidokumenter

Halvparten av strategiske beslutninger viser seg i ettertid å være feilvalg. Vanligvis kommer dette av at avgjørelsene tas tilfeldig, baserer seg på gal eller for lite informasjon eller at man utsetter hele beslutningen.

Fordeler med strategiarbeid:

  • Du minsker risikoen for feilavgjørelser
  • Du skaffer deg oversikt over mulighetene dine
  • Du blir i stand til å ta valg som kan gi gode resultater over lengre tid

Møtet mellom kreativitet og kunnskap blir tydelig i vår strategileveranse. Vi hjelper dere å tenke nytt, samtidig som vi bygger på kunnskap og fokuserer på konkrete resultater.

Vi setter oss grundig inn i våre kunders problemstillinger, og bidrar gjennom vårt sammensatte team med nye perspektiver.

 

Utvalgte referanser
Strategiplan 2016-2019 for Vest-Finnmark regionråd
Markedsstrategi for Glød Explorer
Reisemålsutvikling for Karasjok kommune