Stiftelsen Sijti Jarnge ble formelt innviet i 1987 i Hattfjelldal. Stiftelsen skalvære en sentral premissleverandør for sørsamisk språk og kultur på Helgeland. Herunder bevare, fremme og utvikle den sørsamiske kultur, identitet, språk, historie og samfunnsliv.

«Huset» som er kjernen i kultursenteret består blant annet  av sentralrommet som gir muligheter for utstillinger, kontor, samt verksted for utøvere av duedtie/samisk håndtverk. Sijti Jarnge skal bygge relasjoner og kontakter over hele det sørsamiske området.

Mer informasjon se: sijtijarnge.no


Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter søker daglig leder

Sijti Jarnge har deltatt i en rekke samiske prosjekter i regionen, ofte i samarbeid med institusjoner over riksgrensa. Tematikk på prosjektene har hatt stor faglig bredde, med fokus blant annet på samisk språk og kultur, samiske termer, ord og uttrykk, reindrift, arealbruk, historie og tradisjonskunnskap. Et av prosjektene som pågår nå er «Aktene», et prosjekt som fokuserer på den felles samiske kulturen mellom Sïjti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt center i Tärnaby. 

Vår nye daglig leder skal sammen med våre medarbeidere styrke og utvikle den samiske dimensjonen i regionale satsinger og samarbeide med andre relevante aktører. Sijti Jarnge har som mål å bli et samisk språksenter.


Arbeid- og ansvarsoppgaver:

 • Skape lokal aktivitet på senteret og i regionen innen sørsamisk språk, kultur og tradisjonskunnskap
 • Videreføre den igangsatte prosessen med å bli samisk språksenter.
 • Representasjon og deltakelse på arrangementer for å fremme senteret og samiske interesser
 • Sikre senterets økonomi ved å ha fokus på økonomi- og prosjektstyring
 • Lede programkomiteen til den årlige Hattfjelldalkonferansen
 • Daglig drift av senteret i henhold til strategier og vedtekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra ledelse, personalledelse og økonomistyring
 • Erfaring og kunnskap om samisk språk og kultur

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være proaktivt, se muligheter og like å jobbe med prosjektarbeid
 • God på å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner
 • Sosial, imøtekommende og fleksibel

Sijti Jarnge tilbyr:

 • En utfordrende jobb med oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Store muligheter for utvikle den sørsamiske kulturen på Helgeland
 • En selvstendig jobb med stor mulighet for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger
 • Stiftelsen har et lite, men godt arbeidsmiljø
 • Stiftelsen er behjelpelig med å skaffe bolig

Stillingstype: Stillingen er et åremål på 4 år
Arbeidssted: Arbeidssted er i lokaler inspirert av samisk arkitektur i Hattfjelldal. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist: 26.08.2018
Søknad med CV sendes: jobb@kreativindustri.no 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for Sijti Jarnge, Inga-Lill Sundset, tlf. 902 12 095.

Kreativ Industri bistår Sijti Jarnge i rekrutterings-prosessen og kontaktperson er Knut-Arne Iversen (918 24 844)