Nord-Troms Museum (NTM) AS ble etablert i 1979. Museet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen og har en avdeling i hver av de seks medlemskommunene.  

Hovedutstillingen og hovedadministrasjon er lokalisert i Halti-bygget på Storslett i Nordreisa kommune. I tillegg til hovedutstillingen og en stor gjenstandsamling, har museet ansvar for drift og vedlikehold av ca. 50 bygninger som er verneverdige, fredede bygg eller nyere servicebygg spredt rundt i Nord-Troms. Nord-Troms Museum har åtte ansatte.

For mer informasjon om museet – se også:  www.ntrm.no

Direktør for Nord-Troms Museum søkes (åremål)

Nord-Troms er et kjerneområde for møte mellom samisk, kvensk og norsk befolkning. Nord-Troms Museum er et mangfoldmuseum med formål å dokumentere, bevare, formidle kulturarven i regionen. Museet skal være en kompetanseinstitusjon som vektlegger mangfold og flerkulturelle kulturmøter i fortid og samtid. Vår nye samfunnsengasjerte og resultatorienterte direktør skal sammen med våre medarbeidere, styre og eiere ivareta vår posisjon innen fagfeltet og bidra til et moderne og tidsriktig museum.

Arbeid og ansvarsoppgaver:

 • Motivere og lede de ansatte i arbeidet med å styrke og videreutvikle Nord-Troms Museum
 • Ha det overordnende ansvaret for utstillinger, bygg og samlinger samt formidling, dokumentasjon og forskning
 • Opprettholde og styrke dialog med våre eiere og samarbeidspartnere i og utenfor regionen
 • Ansvar for utvikling og opplæring av personalet gjennom et godt lederskap
 • Sikre museets økonomi ved å ha fokus på økonomistyring

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • Fagkompetanse på masternivå innen historie, arkeologi eller kulturfag
 • Dokumentert ledererfaring
 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring
 • Et etablert nettverk innen fagområdet

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evnen til å lede medarbeidere mot felles mål
 • God på å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner
 • Målrettet med gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • En utfordrende jobb med spennende oppgaver
 • Et toppmoderne arbeidssted samlokalisert med andre institusjoner og bedrifter
 • En selvstendig jobb med stor mulighet for faglig utvikling innen ledelse og museumsfaget
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingstype: Stillingen er et åremål på 6 år

Arbeidssted: Storslett. Noe reisevirksomhet må påberegnes, spesielt til eierkommunene.

Søknadsfrist: Utgått

Søknad med CV sendes til: post@kreativindustri.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for Nord-Troms Museum –  Nils Harald Alm, tlf.nr. 911 88 683.

Kreativ Industri AS bistår Nord-Troms Museum i rekrutteringsprosessen. Kontaktperson hos Kreativ Industri AS er Knut-Arne Iversen, tlf.nr. 918 24 844.