PROGRAM

10.00: Velkommen og informasjon om prosjektet

10.30: Prosess ved Kreativ Industri: behov, utfordringer, samarbeidsområder og mulighetsrom

12.00: Lunsj

12.30: Prosess fortsetter

14.00: Oppsummering og veien videre

15.00: Bedriftsbesøk

Lokalmatprosjekt for Finnmark
og Troms

Flere lokalmatprodusenter har gått sammen for å gjennomføre et forstudie for å kartlegge interessen og behovet for å etablere et felles salgs- og distribusjonsnettverk for lokalmatprodusenter.

Nettverket skal bidra til økt konkurransekraft og lønnsomhet i hver enkelt bedrift. Bedriftene som tar initiativet er: Reisa – Det lille bærkokeriet (Nordreisa), Kjelkebakken gård (Lyngen), Strømmen gård (Nordreisa), Toves tradisjonsmat (Vikran/Tromsø), Skodi rein (Karasjok) og Rein styrke (Kautokeino).

Som en del av forstudiet arrangerer vi oppstartsmøter i Vadsø, Alta, Tromsø og Harstad. Du velger selv hvor du ønsker å delta.

Møtene er for lokalmatprodusenter som vil vite mer, og mulig ønsker å være med i prosjektet videre.

Sted/dato/tid:

  • Vadsø, mandag 10. september kl. 10.00-16.30
  • Alta, tirsdag 11. september kl. 10.00-16.30
  • Tromsø, onsdag 12. september kl.  10.00-16.30
  • Harstad, torsdag 13. september kl. 11.00-17.30

Bindende påmelding sendes til post@kreativindustri.no innen søndag 26. august. Husk å få med navn, bedriftsnavn og hvilket sted du ønsker å delta.

For mer informasjon, send en mail til post@reisa.no eller ring 413 28 086.