Finnmark fylkeskommune/ Finnmárkku fylkkagielda er en politisk styrt organisasjon som har ansvar for regional utvikling og ulike tjenester for befolkning og næringsliv i fylket. Som arbeidsgiver er Finnmark fylkeskommune en av fylkets største med ca. 1100 medarbeidere.

Vårt samfunnsoppdrag som fylkeskommune er tjeneste-leveranser og samfunnsutvikling. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunns-utviklinga her. Naturen og kulturlivet i Finnmark er eventyrlig og frodig.

Mer informasjon se: www.ffk.no


Finnmark fylkeskommune søker opplæringssjef

Er du den neste opplæringssjefen i Finnmark? Da vil du få ansvar for et viktig samfunnsoppdrag for fremtidens innbyggere i Finnmark. Opplæringssjefen er øverste leder for opplæringssektoren i Finnmark fylkeskommune, og har det overordnede helhetlige administrative ansvaret for åtte videregående skoler, to fagskoler og en folkehøgskole.

Vår nye opplæringssjef skal lede arbeidet med å videreutvikle videregående opplæring i Finnmark, og være en visjonær og tydelig leder med stort engasjement for utvikling av Finnmark som kompetansesamfunn. Stillingen inngår i toppleder-gruppen i Finnmark fylkeskommune. Finnmark og Troms fylkeskommuner slås sammen fra 2020.

Arbeid- og ansvarsoppgaver:

• Lede opplæringssektoren i Finnmark fylkeskommune på strategisk nivå
• Ivareta samarbeidet med politisk nivå
• Ivareta og utvikle relasjoner med eksterne samarbeidspartnere
• Lede omstillings- og utviklingsarbeid i sektoren

Kvalifikasjonskrav:
• Erfaring med strategisk utviklingsarbeid og forståelse for politiske prosesser
• Erfaring fra å lede kompetanse- /kunnskaps-organisasjoner
• Relevant høyere utdannelse

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Erfaring fra, og forståelse for, videregående opplæring
• Pedagogisk kompetanse er en fordel
• Gode samarbeidsevner
• Raus med å dele kunnskap og erfaringer
• Omgjengelig og sosial
• Ha gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:
Hos oss får du en spennende hverdag i et miljø der hver medarbeider betyr veldig mye. Noe reisevirksomhet må påberegnes, også internasjonalt i forhold til vårt internasjonale samarbeid i Barentsregionen. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å skape en trygg og god arbeidsplass, med mulighet for utvikling av egen kompetanse. Vi tilbyr videre meget god pensjonsordning, hjelp med å finne egnet bosted, flytteutgifter og konkurransedyktig lønn. I Vadsø finnes fantastiske muligheter for kultur- og friluftslivsopplevelser – hele året.

Stillingstype: 100 %
Stillingen er lokalisert i: Vadsø

Søknadsfrist: Utgått
Søknad med CV sendes: Via e-post til post@kreativindustri.no

Kreativ Industri bistår Finnmark fylkeskommune i rekrutteringsprosessen og Knut-Arne Iversen er kontaktperson (918 24 844)