Ser dette interessant ut for deg? Klikk her for å fylle ut påmeldingsskjema 

Egenandel: 3.000,- eks. mva. Reise og opphold til samlingene må dekkes selv av deltakerne.

Kontaktperson: Marit Vambheim, Kreativ Industri: marit@kreativindustri.no / Telefon: 488 82 816

Søk nå

Antall plasser: 12

Påmeldingsfrist: 21. oktober 2018

Antall rådgivningstimer: 30

Antall fysiske samlinger: 2  (Sør- Troms og Nordland)

Antall digitale samlinger: 2

Periode: Forventet oppstart er november 2018 og programmet pågår i cirka 12 måneder.

Ønsker du å utvikle en bedrift hvor du kan arbeide med samisk kultur og tradisjoner?

I samarbeid med Kreativ Industri tilbyr Sametinget vinteren 2018 utviklingsprogrammet Dáhttu til personer og bedrifter i Sør-Troms, Nordland og Trøndelag. Ordet «Dáhttu» betyr «ønske» eller «vilje», og programmet er for personer som har ønske om å jobbe med samisk kultur eller tradisjoner.

Programmet tilbys til personer med en bedriftsidé og til etablerte bedrifter i Sør-Troms, Nordland og Trøndelag. Det passer for deg som ønsker å utvikle samiske produkter eller tjenester, og som har en bedrift eller ønsker å starte bedrift.

Som deltaker i Dáhttu vil du få inntil 30 timer rådgivning av erfarne konsulenter innen bedriftsutvikling. Du vil få din egen rådgiver som følger deg gjennom hele programmet. Du vil også få delta på fire samlinger med andre i samme situasjon, og få tid og hjelp til å jobbe med din egen bedrift. 

Om samlingene:

Oppstartssamlingen vil gjennomføres to steder (på Arran og på Várdobáiki), og du kan velge hvor du ønsker å delta. Det vil også være én avsluttende samling for hele gruppa (sted ikke avgjort), i tillegg til at det blir gjennomført to digitale samlinger gjennom en webinarløsning.  På samlingene får du kunnskap om temaer som forretningsidé, forretningsmodell, prissetting, sosiale medier, digital markedsføring og andre typer markedsføring. Vi vil også drøfte tema som selvtillit, nettverksbygging og kommersialisering av samisk kultur. 

Om programmet: 

Dáhttu er ikke et kurs, men et utviklingsprogram der vi jobber sammen med deg for å utvikle ditt konsept og din bedrift. Programmet er praktisk rettet, med fokus på faglige råd, eksempler og motivasjon til å bygge selvtillit nok til å satse. Det krever at du har vilje og ønske (dáhttu) til å bruke tid og ressurser på utviklingsarbeid, og det er også et krav at du prioriterer deltakelse på samlinger og webinarer. I tillegg får du dele erfaringer med andre samiske kulturnæringsgründere, og blir en del av et nettverk.