Ser dette interessant ut for deg? Klikk her for å fylle ut påmeldingsskjema 

Egenandel: 3.000,- eks. mva. Reise og opphold til samlingene må dekkes selv av deltakerne.

Påmeldingsfrist: 1. september 2018

Kontaktperson: Marit Vambheim, Kreativ Industri: marit@kreativindustri.no / Telefon: 488 82 816

Søk nå

Antall plasser: 12

Antall rådgivningstimer: 30

Antall fysiske samlinger: 2 (i Sør- Troms og Nordland)

Antall digitale samlinger: 2

Periode: Forventet oppstart er september 2018 og programmet pågår i cirka 12 måneder.

Har du en gründeridé eller er du en nystartet bedrift?

Sametinget starter høsten 2018 utviklingsprogrammet Dáhttu Gründer, i samarbeid med Kreativ Industri.

Dáhttu Gründer er et bedriftsutviklingsprogram for samiske gründere som har eller ønsker å etablere bedrift innen kreative næringer.

Programmet tilbys til gründere og etablerte bedrifter i Sør-Troms, Nordland og Trøndelag, og passer for deg som er i startfasen, eller som har en idé og ønsker å starte bedrift.

Som deltakerbedrift i Dáhttu Gründer, vil du få inntil 30 timer rådgivning av erfarne konsulenter innen bedriftsutvikling. Du vil få din egen rådgiver som følger deg gjennom hele programmet. Du vil også få delta på fire samlinger med andre samiske gründere innen kreative næringer, og få tid og hjelp til å jobbe med din egen bedrift.

Om samlingene:

Oppstartssamlingen vil gjennomføres to steder (i Tysfjord og i Narvik) og du kan velge hvor du ønsker å delta. Det vil også være én avsluttende samling for hele gruppa (sted ikke avgjort), i tillegg til at det blir gjennomført to digitale samlinger gjennom en webinarløsning. På samlingene får du kunnskap om temaer som forretningsidé, forretningsmodell, prissetting, sosiale medier, digital markedsføring og andre typer markedsføring. Vi vil også drøfte tema som selvtillit, nettverksbygging og kommersialisering av samisk kultur.

Om programmet: 

Dáhttu er ikke et kurs, men et utviklingsprogram der vi jobber sammen med deg for å utvikle ditt konsept og din bedrift. Programmet er praktisk rettet, med fokus på faglige råd, eksempler og motivasjon til å bygge selvtillit nok til å satse. Det krever at du har vilje og ønske (dáhttu) til å bruke tid og ressurser på utviklingsarbeid, og det er også et krav at du prioriterer deltakelse på samlinger og webinarer. I tillegg får du dele erfaringer med andre samiske kulturnæringsgründere, og blir en del av et nettverk.