Bli miljøfyrtårn

Vi tilbyr:
Godkjent miljøfyrtårnkonsulent
En-til-en veiledning
Oppfølging gjennom hele prosessen

Vi kan veilede din virksomhet gjennom hele prosessen fram til godkjent sertifisering, og følger gjerne opp rutiner og tiltak gjennom året fram mot revidering og resertifisering. Prosessen tar normalt 3-5 måneder, avhengig av virksomhetens størrelse og omfang.

Tone Pettersen er vår sertifiserte miljøkonsulent og er klar til å hjelpe både små og mellomstore bedrifter med å ta steget inn i en grønnere arbeidshverdag.


Hva vil det si å være miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og bidrar til å sette bærekraftarbeidet i system. Sertifiseringen gir en rekke fordeler knyttet til bærekraft drift, vekst og effektivitet. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for bedrifter som ønsker å vise sitt samfunnsansvar og drive mer lønnsomt gjennom bærekraftig fokus. Sertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, og er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

  • 76 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer
  • 60 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
  • 68 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
  • 54 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader som følge av miljøtiltak

Gjennom å sertifisere bedriften tar dere samfunnsansvaret på alvor og viser at dere tar tak i egne utfordringer.