Strategi

Vi tilbyr:
Prosessledelse og workshops
Rådgivning
Plan- og strategidokumenter

Hvordan skal din virksomhet komme frem til riktige mål og finne gode strategier for å nå målene?

Når vi leder prosesser på arbeidsseminarer er vi opptatt av at målet for dagen er tydelig definert, og at vi skal komme frem til konkrete resultater.

Prosessene er planlagte i detalj, og vi bruker pedagogikk, erfaring og dokumenterte metoder som grunnlag.

I rådgivning setter vi oss grundig inn i våre kunders problemstillinger, og bidrar gjennom vårt sammensatte team med nye perspektiver.

Ved å nærme oss en problemstilling fra forskjellige faglige innfallsvinkler i samme prosess, oppnår vi en dynamikk og produktivitet som er verdifull. Vi har gode maler og verktøy vi bruker til strategiarbeid, og som tilpasses deres behov.

Møtet mellom kreativitet og kunnskap blir tydelig i vår strategileveranse. Vi hjelper dere å tenke nytt, samtidig som vi bygger på kunnskap og fokuserer på konkrete resultater.

 

Utvalgte referanser
Strategiplan 2016-2019 for Vest-Finnmark regionråd
Markedsstrategi for Glød Explorer
Reisemålsutvikling for Karasjok kommune