Rekruttering

Vi tilbyr:
Full rekrutteringsprosess
Testing
Headhunting

Å finne den rette medarbeideren er krevende, og vår ansettelsesprosess minsker risikoen for å gjøre en kostbar feilansettelse.

Full rekrutteringsprosess
En god rekrutteringsprosess krever kompetanse, verktøy og ikke minst; kapasitet. Dette har vi i Kreativ Industri. Vi kjører full prosess fra A til Å, noe som inkluderer jobbanalyse, utforming av stillingsannonse, markedsføring av stillingen, søknadsadministrasjon, headhunting, testing, intervjuer, referansesjekk, evaluering og rapport.

Testing
Vi bruker cut-e sine personlighets- og evnetester som er sertifiserte av Det Norske Veritas. Våre rekrutterere er autoriserte brukere av disse testene og denne tjenesten inkluderer jobbanalyse, oppsett av testsystem, online-testing, gjennomgang av testresultat med kandidat og kunde, samt evaluering og rapport.

Headhunting
Vi har et stort nettverk i Nord-Norge, samt gode verktøy og systemer som gjør at vi finner de rette kandidatene til din stilling. Våre rekrutterere gjennomfører jobbanalyse, kartlegger potensielle kandidater, tar kontakt med kandidater, motiverer aktuelle kandidater til å søke på stillingen, utfører screeningintervju, samt gjennomfører evaluering og skriver rapport.

 

Utvalgte referanser
Prosjektleder til HINAS (nå Sykehusinnkjøp HF)
Regnskapsleder og markedskoordinator til Byggeriet/Byggtorget
Salgssjef og IT-konsulent til Eltele
Rådmann til Nesseby kommune
Driftsledere til NRS Finnmark
Eiendomssjef til Finnmark fylkeskommune

“Kreativ Industri har en unik evne til å kartlegge hvilken kandidat vi er på jakt etter, noe som er helt essensielt for å lykkes.”Linda Tangen, personal- og kvalitetsleder i Eltele