Mette Suhr Berg

 
daglig leder
Kontorsted: Alta 922 37 082 mette@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse HR/ personalledelse, forretningsutvikling, rekruttering, søknader og økonomi. Bakgrunn Flere års erfaring som HR-sjef i Grieg Seafood Finnmark, der hun blant annet hadde overordnet ansvar for selskapets HR-strategi og personalhåndtering, og har hatt ansvaret for lederopplæring og endringsprosesser i hele konsernet. Har vært avdelingsleder i Adecco og styreleder i flere organisasjoner. Utdannelse Diplomøkonom fra Handelshøgskolen BI, og har fordypning innen økonomi og administrasjon. Sertifisert i Lean Business.

Marit Magelssen Vambheim

 
avdelingsleder og partner
Kontorsted: Vadsø 908 85 048 marit@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse Utredning, analyse, forretningsutvikling og prosjektledelse. Bakgrunn Konsulent i Kreativ Industri siden 2010, partner siden 2011. Erfaring som seniorrådgiver i Finnut Consult og som lærer og sensor ved Universitetet i Bergen. Rådgiver i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Utdannelse Bachelorgrad i Midtøstens historie og mastergrad om borgerkrig og fredsforhandlinger fra Universitetet i Bergen. Videreutdanning i innovasjonsledelse og styrekompetanse. Sertifisert kursholder i universell utforming.  

Lone Synnøve Hegg

 
partner
Kontorsted: Alta 975 20 838 lone@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse Strategi- og forretningsutvikling, digital kommunikasjon, pedagogikk og kvantitativ/kvalitativ forskningsmetodikk for undersøkelser. Bakgrunn Erfaring fra utviklingsprosjekter for private og offentlige virksomheter i over ti år. Er gründer, faglig leder og medeier i Kreativ Industri, og har vært daglig leder i syv år. Utdannelse Hovedfag i pedagogikk med fordypning i psykologi, mastergrad i digital kommunikasjonsledelse fra Handelshøgskolen BI og videreutdanning i innovasjonsledelse fra NTNU. I tillegg studert styrekompetanse på BI og er sertifisert i reisemålsutvikling og Lean Business.  

Katrine Fugelli Simonsen

 
rådgiver
Kontorsted: Alta 467 91 933 katrine@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse Organisasjonsutvikling, endringsledelse, HR og rekruttering. Bakgrunn Katrine har i flere år arbeidet med HR og personalutvikling i Grieg Seafood Finnmark. Der har hun vært sentral i utarbeidelse, forankring og implementering av selskapets HR-strategi. Hun har i tillegg erfaring som HR-konsulent i Lyse Energi AS og business analyst i Mercuri Urval AS. Utdannelse Bachelorgrad i samfunnsfag og personalledelse og mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Har i tillegg studert markedsføring og er autorisert bruker av cut-e sine personlighets- og evnetester.

Marianne Pedersen

 
seniorrådgiver
Kontorsted: Vadsø 979 71 921 marianne@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse Utredning, analyse, organisasjonsutvikling og prosess- og prosjektledelse. Bakgrunn Erfaring som kultursjef i Finnmark fylkeskommune i over 12 år, med ansvar for kultur, idrett, folkehelse og frivillighet. Har også jobbet med organisasjonsutvikling i Statsbygg og i Finnmark fylkeskommune. Utdannelse Statsviter med hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Har studert jus og sosialøkonomi ved Universitetet i Tromsø. Sertifisert Lean Business-rådgiver.  

May Britt Harila

 
konsulent og administrasjon
Kontorsted: Vadsø 918 35 561 mb@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse Regnskap, administrasjon og fasilitering. Bakgrunn Erfaring som fagkoordinator i Forsvaret, med spesielt ansvar for opplæring av nyansatte. Utdannelse Bachelorgrad innen engelsk, organisasjon og ledelse fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Hedmark, i tillegg til reiselivsstudier fra Næringsakademiet.  

Knut-Arne Iversen

 
seniorrådgiver
Kontorsted: Alta og Hammerfest 918 24 844 knutarne@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse Reisemålsutvikling, produktutvikling og rekruttering. Bakgrunn Ni års erfaring som leder i reiselivsbedrifter. Har også internasjonal bakgrunn fra Tyskland. Utdannelse Cand.mag med hovedvekt på internasjonal markedsføring og bedriftsøkonomi fra BI Sandefjord og Høgskolen i Finnmark. Sertifisert rekrutterer fra Norsk Veritas.

Merete Reginiussen

 
digital rådgiver
Kontorsted: Alta 909 12 104 merete@kreativindustri.no  
 

Spisskompetanse Digital rådgivning, historiefortelling, research, videoproduksjon og kommunikasjon. Bakgrunn Ti års erfaring som journalist i nasjonale, regionale og lokale mediehus. Har også bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i TV Norge. Utdannelse Bachelorgrad i medievitenskap med fordypning i motejournalistikk fra Universtet i Oslo, University College for the Creative Arts og Høgskolen i Finnmark.  
 

Kontakt

post@kreativindustri.no
488 82 816
Postboks 75, 9811 Vadsø


Kontorsted: Alta
Markveien 38 – Kunnskapsparken, 4. etg.Kontorsted: Vadsø
Tollbugata 11